Nguyên lý 80/20 hữu ích nhất trong nghệ thuật sống và quản trị thời gian