Nhãn: Thinking

Họa từ miệng ra! 3 câu này tuyệt đối không được nói trong giao tiếp, đặc biệt là câu thứ 2

Họa từ miệng ra! 3 câu này tuyệt đối không được nói trong giao tiếp, đặc biệt là câu thứ 2

Ở đời biết “ba không hỏi”, để tránh phiền phức tìm đến mình

Ở đời biết “ba không hỏi”, để tránh phiền phức tìm đến mình

Đừng làm ba điều này sẽ tổn hại đến vận may của bạn 

Đừng làm ba điều này sẽ tổn hại đến vận may của bạn 

Ngoài vận mệnh ra, có 5 điều quyết định một người bạn có phúc khí hay không

Ngoài vận mệnh ra, có 5 điều quyết định một người bạn có phúc khí hay không

Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ đến từ đâu?

Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ đến từ đâu?

Người khôn ngoan sẽ không bao giờ coi thường người khác!

Người khôn ngoan sẽ không bao giờ coi thường người khác!

Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của đại thi hào Lý Bạch đã bị sửa đổi trong lịch sử

Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của đại thi hào Lý Bạch đã bị sửa đổi trong lịch sử

Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phúc

Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phúc

Buông bỏ không phải là thua mà là thắng được lòng người

Buông bỏ không phải là thua mà là thắng được lòng người

Người đang làm, Trời đang nhìn: Con người chớ dại mà làm điều ác!

Người đang làm, Trời đang nhìn: Con người chớ dại mà làm điều ác!

Cô gái nhà giàu không mong báo đáp lòng tốt của cô gái nghèo

Cô gái nhà giàu không mong báo đáp lòng tốt của cô gái nghèo

Cổ nhân nói: “Tiền không vay hai, rượu không uống ba, đường không đi bốn”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói: “Tiền không vay hai, rượu không uống ba, đường không đi bốn”, nghĩa là gì?

Ý nghĩa của câu: “Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa”

Ý nghĩa của câu: “Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa”

Độ tuổi đẹp nhất của một người là khi nào? Lời người xưa khai sáng thế nhân

Độ tuổi đẹp nhất của một người là khi nào? Lời người xưa khai sáng thế nhân

6 nguyên tắc ứng xử cảnh giới cao: Giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở khí phách

6 nguyên tắc ứng xử cảnh giới cao: Giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở khí phách

Người “thành công muộn” thường có 3 đặc điểm khiến người khác nghiêng mình ngưỡng mộ

Người “thành công muộn” thường có 3 đặc điểm khiến người khác nghiêng mình ngưỡng mộ